top of page

Hakkımızda

Turner Sendromu Derneği bir grup gönüllü ebeveyn ve doktor tarafından Edirne’de  08.11.2013 tarihinde kurulmuştur.

 

Turner Sendromu Derneği’nin kuruluş amacı;

  • Turner sendromu tanılı çocukların toplumda farkındalığını artırmak, bu tanılı çocukları ve genç kızları daha erken dönemde tanıyarak tedavilerinin daha erken yapılmasına olanak sağlamak.

  • Turner sendromu tanılı çocuk ve ergenleri bir araya getirerek tanıştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek,

  • Aileler arasında ve özellikle Turner sendromu tanılı çocukların takip ve tedavilerini sürdüren çocuk endokrinologları arasında işbirliğini artırmak ve sağlık alanında daha önemli imkanlar elde etmelerini sağlamaktır.

 

 

I

bottom of page